Activity GET OCR TEXT

Em chào mọi người. Em đang tập tìm hiểu về RPA và akabot .Em dùng activity get ocr text thì thấy có 1 category tên là Target: Width, Heigth, OffsetX, OffsetY. Các thuộc tính này dùng để làm gì ạ? Target với confident có liên quan gì đến nhau không ạ?
Có thể ví dụ về cách dùng của nó không ạ?

Chào bạn @HoaLe ,

Mục Target trong properties của activity Get OCR Text để hiển thị các thông tin cụ thể như sau:

  • Height (Int32) - The height of the position.
  • OffsetX (Int32) - The horizontal displacement of the position (in pixels)
  • OffsetY (Int32) - The vertical displacement of the position. (in pixels)
  • Width (Int32) – The width of the position

Ví dụ có 2 text cạnh nhau: text A (field này cố định) và text B (field này sẽ luôn thay đổi). Trong trường hợp bạn muốn get text của text B (nội dung subject mail chẳng hạn):

  • Subject là field cố định
  • Nội dung của subject mỗi mail sẽ khác nhau

Để luôn có thể get text của nội dung tiêu đề bạn làm như sau:

  1. Chụp Subject để làm anchor

  2. Click vào “Grab position from screen” để chụp phần nội dung subject → Click OK

Khi bạn chọn xong thì mục Target trong properties của Get OCR Text sẽ hiển thị data:

Ngoài ra, confident là model tự tin bao nhiêu về dự đoán của nó. Confident cao không có nghĩa là kết quả chính xác. Hiện tại đang để mặc định là 0.7 tương đương với 70% và confident không liên quan gì đến target nhé.

Mình có làm 1 workflow ví dụ, bạn tải về và tham khảo nhé:
getocrtext.zip (2.5 KB)

Trân trọng,
akaBot Support Team

Dạ vâng em cảm ơn ad nhiều ạ