Agent client thường xuyên disconnect khỏi Center

Hi team Akabot
Vui lòng xem giúp mình lỗi này với. Agent client + web Center của mình hay gặp phải những lỗi sau:

  1. Thường xuyên disconnect khỏi center.
  2. Rất khó để Agent connect lại Center (phải connect lại tầm chục lần mới connect thành công, những lúc này thường đi kèm với việc web center bị chậm)
  3. Web Center vào rất chậm, phải vào restart lại service Tomcat + clear bảng log trong MySQL mới tạm thời bình thường lại.
  4. Service Agent lâu lâu chết đứng (nghĩa là nhìn từ ngoài vào thì vẫn đang connect, nhưng khi click vào agent thì báo lỗi service Agent rồi tắt Agent luôn, khi connect lại thì bắt nhập license, sau đó phải connect vài chục lần mới thành công)
    Note: Bên mình xài web center từ đời akabot agent bản 1.x, hiện đang xài agent bản 2.0.5. Không biết web center có cần update gì không?