Akabot không send notification email

Hình như account akabot không send được notification email !
Anh em test lại .

anh @HaiPT@Van_Anh @van_ainn check lại xem!

Ai bật watching mode mới nhận được nhá !

https://community.akabot.com/t/h-ng-d-n-cach-nh-n-h-y-nh-n-email-notification/135/3
Xong nhé