akaBot lỗi read excel range khi thao tác với file excel share

Akabot lỗi read excel range khi thao tác với file excel:

  • Khi thao tác với file excel share thì con bot sử dụng read excel range thì người dùng vào bị thông báo readonly file excel

gợi ý cách sửa: khi mở file excel thì sử dụng FileStream thì thêm option FileShare.ReadWrite

ví dụ: using(FileStream fileStream = new FileStream(“excel.xlsx”, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite, FileShare.ReadWrite))

2 Likes

@Le_Linh nhờ Linh hỗ trợ anh Luật nhé.

@trantuan24bk nhờ anh Tuân support anh Luật nhé

Không có ai support vụ này sao?

Dear anh Hậu, anh Luật.

Phần lỗi excel range này phía AKB đang nghiên cứu phương án xử lý. Team sẽ phản hồi lại cho 2 anh muộn nhất trước 20h hôm nay, 29Sep.
Rất mong 2 anh thông cảm.

Regards,
AnhDT24

Bạn có thể dùng cách workaround là copy cái file đó về local folder temp mà bot đang chạy, mở và xử lý file trên đó. nếu cần write lại share folder thì dùng activity write lại share folder sau khi đã xử lý xong

1 Like

hi anh @luatnv1

Với việc đọc file excel shared, hiện akaBot đang support 2 cách đọc file Excel:

Activity [Excel Read Range] (được sử dụng trong Excel Application Scope, cần cài đặt excel) : Có thể mở file excel và tương tác bình thường với các file Excel đã được share.
Activity [Read Range]: hiện ko support đọc file excel được share cũng như ko support input là FileStream a Luật đã nhắc.

Do đó bên akaBot sẽ suggest việc sử dụng activity [Excel Read Range] cho trường hợp này.
Ngoài ra thư viện ClosedXML có hỗ trợ dùng FileStream cho phép read/write file Excel được share, bên mình có thể sử dụng các activity InvokeCode/Invoke Method để đọc file EXcel.

akaBot sẽ note lại việc có thể dùng input là FileStream cho activity [Read Range].

Best regards,
Linh

1 Like

Deadline bàn giao sản phẩm của khách hàng là 30/9 do vậy nhờ anh em hoàn thành việc fix bug này trong hôm nay. Để ngày mai team sủa code và deliver lại cho khách hàng để kịp bàn giao cho EndUser.