Bot chạy xong để lại nhiều process Chrome và chromedriver.exe chạy ngầm ngốn CPU

Hi team,
Hiện mình có deploy một số bot lên 1 máy agent chạy theo lịch cài sẵn, qua theo dõi thì có thấy bot chạy xong thường xuyên để lại nhiều process Chrome chạy ngầm gây ngốn CPU, để lâu ngày có thể khiến máy treo hoàn toàn, không thể tiếp tục chạy tiếp bot theo lịch nếu không restart máy. Đôi lúc còn thấy một số process chromedriver.exe nữa nhưng những process này không gây tốn tài nguyên.

Mình đã thử chạy lại thủ công vài lần thì thấy tần suất xuất hiện lỗi này ít hơn so với chạy theo lịch.

Trong code bên mình có để activity Quit Browser sau khi hoàn thành bot và đã tick vào ô Quit browser on completed or faulted trong Browser Scope, nhưng chưa khắc phục được tình trạng này.

Nhờ team hỗ trợ giúp. Thanks.

Hi @sonnt85,

Bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version.
  2. Windows name & version ( Ấn vào Start menu > gõ winver )
  3. Mình chạy workflow từ Studio hay Agent UI, hay Center nhỉ?

Best regards,
akaBot Support team.

Mình cung cấp thêm thông tin nhé:

  1. Version đang cài trên agent: 2.0.1.4.
  2. Winver: như hình
    image
  3. Khi mình chạy test thủ công trên máy agent thì mình bấm Start trên akaBot Agent. Còn trong quá trình phát triển mấy con bot này mình cũng có chạy qua Studio ở máy mình thì lúc bị lúc không. Center thì mình chưa test.
    Edit: platform trên máy mình cũng là 2.0.1.4.

Hi @sonnt85,

Mình chạy thử trên Center và thêm parameter sau nhé:

1 Like

Ok vậy thêm param vào workflow như thế này thì khi set cho các workflow này chạy theo lịch hàng ngày thì không cần phải set lại param sau mỗi lần chạy đúng không nhỉ?
Mình sẽ thử thêm vào và theo dõi thêm mấy ngày tới, có gì sẽ phản hồi tiếp nhé. Cảm ơn team.

Đúng rồi @sonnt85 nhé, không cần phải set lại đâu.
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến forum và nếu như gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ đến team nhé.

1 Like

Hi team,
Mình đã set param cho tất cả workflow rồi nhưng hôm nay vẫn bị nhé

Hi @sonnt85,
Bạn inbox cho mình email để mình check kĩ hơn nhé

Trước khi start bot bạn(trước cái activity open browser) bạn cho thêm 2 activity: Terminate Process → Nhập “Chrome” và Terminate Process nhập “ChromeDriver”
Để bot sẽ kill toàn bộ chromedriver đi. Nguyên nhân do bạn ko click quit browser

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.