Cần hỗ trợ: Sử dụng activity Write Cell trong trường hợp xử lý file excel ở chế độ Sharing

Dear Team phát triển,
Dự án mình đang sử dụng bản trial của akaBot để automate một quy trình liên quan tới vấn đề làm việc với file excel ở chế độ sharing (cả người và bot cùng phối hợp làm việc trên cùng file excel) như sau:

  • Con người thực hiện lưu phần làm việc của họ.
  • Bot dùng activity Write Cell để điền thông tin vào file. Lúc này Excel show pop up thông báo có sự thay đổi kèm theo nút OK để confirm.
  • Do Write Cell tự động lưu nên trong trường hợp này không thể lưu được vì cần phải click OK để confirm.
    Vậy có cách nào để cover việc xử lý thông báo trong trường hợp file sharing này không?

Nhờ các bạn support đưa ra 1 số solution cho trường hợp này để giảm tối đa effect đến dự án hiện tại ạ.
Mình cảm ơn ạ.
Hương

@nhothuy @ductm1 @trantuan24bk Nhờ các anh support chị Hương giúp em nhé.

1 Like

@Huong_Do File sharing mode thì em đang dùng kỹ thuật như thế nào ?

  1. Excel file được share qua net work folder dùng Share Workbook
  2. Excel file được share thông qua 1 service trung gian như : google , microsoft , teams hay share point ?

Dạ, team share qua share workbook ạ.

Tuy nhiên team đã tìm ra được solution là khi gặp popup thì sẽ đóng và mở lại excel ạ.

Em cảm ơn team đã support nhiệt tình ạ.
Hương

1 Like