Cần tài liệu hướng dẫn

chào akabot,

bên công ty mình rất quan tâm đến sản phẩm akabot và cần tài liệu liên quan các vấn đề sau:

 • autologin
 • check điều kiện / parameter để chạy 1 chương trình
 • khi gặp lỗi thì tự động gửi email về lỗi đó
 • đọc và ghi file ra excel
  akabot vui lòng cung cấp được không ạ

Hi @hongkiet

Hiện tại thì các đề mục trên team vẫn chưa có nhiều tài liệu. Bạn có thể tham khảo các tài liệu sau nhé:

chào akaBot team,

cám ơn team đã refer mình các tài liệu và chỗ để đào sâu thêm.

tuy nhiên team có thể hỗ trợ mình 1 guide nhỏ step by step hướng dẫn lập trình 1-2 tình huống nhỏ (senarios hoặc gọi là examples) để mình mường tượng được cách akabot làm việc. chứ các tài liệu của akabot cũng chỉ là reference k có examples nên hơi khó hiểu.
ví dụ về 1 senario đơn giản như sau:

 • đọc 1 file exel và write vào database
  -…

mình đưa ra các senarios như bên dưới, hoặc akabot team có senarios khác và cách implement step by step cho senarios đó thì gửi cho mình để mình practise step by step

cám ơn akabot hỗ trợ nha.

Hi @hongkiet ,

Bạn có thể tham khảo qua các ví dụ dưới đây về cách copy và ghi ra excel file nhé:

 1. Copy
  copyy
  CopydataCSV.zip (4.9 MB)

 2. Generate Table
  generate
  Generate_DT.zip (2.5 KB)

 3. Kết hợp với đó thì bạn nên đọc các activity của thư viện Excel để nắm rõ hơn qua trang Docs

 • Và thêm nữa, ở trang Akademy, tại khóa học Dev thì cũng có hướng dẫn và cách sử dụng Excel nhé

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.