Cách giảm TimeOut của control Element Exists

Hi Support Team
Cho em hỏi mình có thể config giảm TimeOut của các control không ạ? Cụ thể là control Element Exists. Em đã giảm TimeOut xuống nhưng không có tác dụng (vẫn mất 30s đối với trường hợp không tìm thấy Element)

image

Hi @TuanNA89 ,

Bên mình vừa mới check và cũng vừa tái hiện trường hợp này : Timeout default sẽ mất 30s với trường hợp không tìm thấy element. Hiện tại, team vẫn đang điều tra thêm và sẽ phản hồi lại cho bạn ngay khi tìm được kết quả nhé. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi này cho team akaBot

1 Like

Hi @TuanNA89 ,

Team vừa update phiên bản mới cho akaBot, bạn check lại bằng cách ấn vào đường link trong email license nhé (Gỡ phiên bản cũ và cài bản mới này lên )

image

Ở phiên bản này, Timeout sẽ hoạt động như sau:

  • Default : 30s và thời gian nhỏ nhất là : 3s
  • Nếu set thời gian < 3s => luôn ra kết quả 3s
    Ví dụ: set 1s => Kết quả : 3s
  • Nếu set lớn hơn 3s => ra được đúng input
    Ví dụ: set 5s => Kết quả : 5s

Hi @CSD
Dạ, em cám ơn

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.