Cách lấy dữ liệu bảng từ web sang excel

Hi mọi người,
Hiện tại em có 1 bảng trên web, hiện tại em muốn lấy toàn bộ dữ liệu và giao diện bảng đó chuyển về file excel, nhờ anh/chị giúp em với ạ. Em cảm ơn!

Hi @thiennbm ,

Ở trường hợp của bạn, mình có thể sử dụng các activity như sau để thực hiện:

  1. Open Browser => để truy cập đến trang web mà bạn muốn lấy dữ liệu
  2. Extract Structure Data → để lấy dữ liệu
  3. Write Range để ghi dữ liệu vào Excel

ở bước Extract Structure Data, team chỉ rõ cho mình cách sử dụng hơn được không ạ
image
image

Hi @thiennbm ,

Bạn xem qua file demo của mình nhé
demo.zip (2.6 KB)

Flow của mình như sau:
Truy cập đến web cần lấy dữ liệu → sau đó sử dụng Extract Structure để lấy dữ liệu → dùng Excel Application Scope để tìm đến file excel → dùng Write Range để ghi lên file Excel nhé

Extract bạn cần ấn pick element và chọn đến bảng hay cột mà bạn muốn lấy, còn tạo output thì bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + K và điền tên là được nhé

Mình không mở được file team ạ

Version của bạn đang dùng là bản bao nhiêu thế? Bạn nhớ unzip file rồi chạy

Mình dùng version 2.0.1.5 ạ.
Mình unzip rồi ạ.

Hi @thiennbm ,

Hiện tại bản version của bạn hơi thấp và file demo mình gửi là từ bản mới nhất cho nên có thể không tương thích phiên bản do các activity mới.
Để chạy được file demo thì mình khuyên bạn nên upgrade lên bản mới nhất nhé, bộ cài sẽ được lưu trong email license ( gỡ bản cũ và cài bản mới là được )
image

Em cài xong, chạy thì lỗi này ạ. Bây giờ phải tải chrome driver thấp hơn xong paste vào trong “C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform” ạ ?
image

Team hỗ trợ mình dùng phần này nữa ạ, mình chọn mà chỉ thấy thoát ra màn hình mà không có gì chọn ạ.

Bạn làm theo như này:
Click on File → Options → Execution → Older → OK

Trình duyệt của em là 91.0 trở lên chứ không phải bản cũ hơn ạ. Em thử cả older rồi nhưng cũng không chạy ạ.
image

Em đã được hỗ trợ và giải quyết được vấn đề. Thanks team!

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.