Can not find element with selector

hi admin

Mình bị lỗi như ảnh đính kèm. Nhờ anh/ chị hỗ trợ ạ
Đã thực hiện các thao tác nhưng vẫn chưa xử lí được

  • Thử pick element trên website khác
  • xpath
  • Gỡ chrome cài lại
  • update extension
    Xin cảm ơn!

Chào bạn @nthehien92 ,

Bạn cho mình xin website bạn đang muốn truy cập cùng với thông tin minh họa element bạn đang muốn chọn để Type Into nhé.

Trân trọng,
akaBot Support Team

bác gửi thử web + chụp hình element muốn lấy xem thế nào