Center BOT không chạy với số phút lẻ khi lập lịch

image
Hi mọi người cho em hỏi về Center ạ. Em có một Center, khi em lên lịch như hình trên, và sẽ call BOT mỗi 10 phút. Tuy nhiên theo như lịch em lên là 15:15 bắt đầu chạy thì BOT phải chạy luôn nhưng BOT lại đợi đến 15:20 mới chạy lần đầu và 15:30 chạy lần kế tiếp. Vậy nếu em muốn BOT chạy ngay tại thời gian bắt đầu là 15:15 thì phải set như nào ạ
Cảm ơn mọi người

Hi @Ducnh25,
Cảm ơn vì câu hỏi .Team đã tiếp nhận câu hỏi và sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @Ducnh25,
Khi bạn đặt lịch theo phút(…), hệ thống sẽ tính các khung giờ chạy ví dụ mỗi 10 phút thì lịch chạy sẽ là(phút): 00, 10, 20, 30, 40, 50 trong mỗi giờ. Lần chạy đầu tiên sẽ là thời gian gần nhất bắt đầu từ StartTime của Lịch.
Nếu muốn chạy ngay thời gian bắt đầu bạn có thể dùng chức năng “Start Now” như hình dưới

Thanks

Em cảm ơn. Em có 3 thắc mắc:

  • Nếu như anh nói thì vậy BOT tiếp theo chạy là sau khi BOT đầu (mình ấn start now) chạy 10 phút hay là vẫn sẽ chạy theo giờ chẵn 00/10/20/30/40/50 ?
  • Việc setup này bên em đang cần tính chính xác đến từng 5 phút 1, Vậy không có cách nào phải ko anh ?
  • Việc lên lịch cho các BOT nhỏ này sẽ do 1 BOT khác sau khi đọc thông tin từ một nơi khác và dựa vào đó lên lịch trong Center cho các BOT nhỏ (việc lên lịch này do 1 con BOT làm). Vậy bên mình có cách nào để BOT có thể lên lịch trên Center mà ko dùng đến giao diện Web ko ạ ?
    Em cảm ơn!

Hi @Ducnh25,

  • Start now là chạy tại thời điểm bấm, các lần chạy tiếp theo vẫn cố định theo khung giờ 00/10/…
  • Mình chưa hiểu cần tính chính xác đến từng 5 phút 1 là như thế nào? bạn có thể đặt lịch chạy sau mỗi 5 phút.
  • Hiện tại thì chưa có guide support(có thể dùng API của center)
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.