Check máy in gặp lỗi/hết giấy/ hết mực khi in tự động

Em đang thử sử dụng akabot để tự động in file pdf, sử dụng cửa sổ window, mở phần mềm Foxit Reader lên và mở file cần in ra rồi ấn icon máy in để tự động in. Em muốn hỏi trong trường hợp máy in bị lỗi hoặc hết giấy, hết mực không in được thì có thể check được để báo lại cho user hoặc dừng flow tại đấy không ạ ?

Em cảm ơn ạ

@Le_Linh @HaiPT nhờ anh support giúp em nhé

@trangnth103 :
Có một cách kiểm tra như sau :
Khi printer queue bắt đầu start thì nó sẽ tạo ra các print job , các file tạm được đẩy vào thư mục C:\Windows\System32\spool\PRINTERS
Khi in sucess thì các file này bị xóa.

Do vậy em có thể dùng các activity check xem nếu trong folder này mà còn chưa empty tức là tác vụ in đã có lỗi .

Vâng em cảm ơn anh ạ

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.