Custom phần text muốn lấy bằng target khi dùng thuộc tính ImagePath

Xin chào mọi người. Em không thể custom phần text muốn lấy bằng target khi dùng thuộc tính ImagePath. Nó chỉ lấy được tất cả text trong ảnh đó thôi ạ.
Cho em xin tài liệu và thông tin nghiên cứu về phần này của akaBot với ạ.
Em cảm ơn ạ.

Chào bạn @HoaLe ,

ImagePath sẽ chỉ dẫn đến duy nhất 1 file ảnh trong folder thôi nhé. Trong trường hợp bạn muốn lấy text của nhiều ảnh trong 1 folder, bạn có thể tham khảo ví dụ dưới:

Mình sẽ sử dụng activity Get OCR Text để có thể lấy text của tất cả các ảnh trong 1 folder. Trong workflow này mình sẽ dùng các activities: Get Files, For Each và Get OCR Text.

 1. Dùng Get Files sẽ trả về tên của các tệp (bao gồm cả đường dẫn của chúng) trong một thư mục được chỉ định.
  Trong Directory, mình điền folder chứa các ảnh mình muốn get text.
  Trong Output, mình đặt tên biến là “Files” (có thể chọn tên bất kỳ)

 2. Dùng For Each để thực hiện thao tác theo vòng lặp với danh sách hay một tập hợp dữ liệu.
  Mình điền output “Files” vừa tạo vào trong value:
  image

 3. Trong For Each, mình sẽ dùng Get OCR Text để lấy text trong ảnh và sau đó write ra Output hoặc Message box.
  Trong ImagePath của Get OCR Text, mình điền biến = item.path
  Trong Output, Text mình đặt tên biến = “out_ocr” (có thể chọn tên bất kỳ)

 4. Chạy workflow và sẽ hiển thị message box như ảnh dưới:
  image
  image

Vừa rồi là ví dụ cho một luồng chạy cơ bản, bạn có thể tham khảo thêm ở trang documentation của akaBot nhé: Home - akaBot Docs

File workflow mẫu:
ImagePath.zip (2.1 KB)

File ảnh mẫu:
GetOCR.zip (19.1 KB)

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like