[ Đưa File Json vào HTTP Resquest]

Mình muốn đưa file Json này vào phần body của activity HTTP Resquest thì làm thế nào ạ
{
“model”: “text-davinci-edit-001”,
“input”: “What day of the wek is it?”,
“instruction”: “Fix the spelling mistakes”,
}

Bạn thử thay dấu ngoặc kép thì dấu ngoặc đơn nha.
Ví dụ:

“{
‘model’: ‘text-da…’,
‘input’: ‘what day of the…’,
‘instruction’: ‘Fix the spelling…’,
}”

Hoặc để dữ liệu này ở file text. Đọc file rồi truyền vào đó dạng string