Deploy code mới báo lỗi project punlish failed

image

Hi @tuanth9,

Bạn cho mình hỏi thêm một số thông tin,

  1. akaBot version
  2. Lúc publish, akaBot có đang connect tới Center không?
  3. Nếu có connect, bạn vui lòng kiểm tra lại network có qua proxy không?
  4. Kiểm tra lại size của package, project của bạn xem có lớn không? bao nhiêu MB?

Best regards,
Tran Tuan.