Download file từ trình duyệt

Hi akabot support team!
Hiện tại em muốn download một file về từ trình duyệt và thay đổi tên file đó. Em đang thao tác bằng cách: click download → khi xuất hiện cửa sổ “Save As” của window thì dùng “Type into” để nhập đường dẫn + tên file vào input. Cách này hiện tại thì em thấy có hoạt động nhưng không ổn định:
_ Sẽ có lúc máy bị treo cửa sổ hoặc không nhận diện được cửa sổ để type into
_ Khi remote máy để chạy bot bù và tắt remote đi thì bot không nhận diện được cửa sổ.
Cho em hỏi là có cách nào khác ổn định hơn hoặc tốt nhất là không cần type into trên cửa sổ mà vẫn down được file về không ạ. Em cảm ơn!

Hi @THIEN ,

Ở Browser activity, chúng ta có property Default Download Folder
image
Bạn có thể nhập vào đấy là nó down về thư mục đấy luôn, sau đấy mình tùy ý di chuyển đổi tên file đấy
Folder nên để 1 thư mục trống nhé, thì down về có 1 file mình cần thôi, để không bị lẫn

Vậy trong 1 lần em chạy bot mà down nhiều file thì mỗi file em phải tạo 1 folder mới để tải xuống ạ.

Không cần mỗi lần lại tạo 1 folder đâu. Bạn sử dụng activity move file, thì có thể move và đổi tên cái file đã được tải xuống, thì sẽ đảm bảo được thư mục download luôn có 1 file. Hoặc nếu bắt buộc tải xuống nhiều file 1 lúc thì mình sẽ thêm logic xử lý để phân biệt các file này.

1 Like

Bot của em thì là chạy tuần tự nên không bị gặp phải trường hợp tải xuống nhiều file 1 lúc ạ, vậy theo hướng dùng activity move file thì làm thế nào để em lấy được đường dẫn của file em down về ạ, vì tên của nó lúc tải về không có quy luật nào ạ.

bạn dùng activity Get Files, sẽ lấy được list file trong thư mục download. Do có 1 file thôi nên đường dẫn của file đó chính là phần tử đầu tiên của list file

1 Like

em đã thực hiện theo và thành công ạ, em cảm ơn team đã hỗ trợ em ạ.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.