Dùng VBA x akaBot Studio

Mình có tệp excel chứa 50 hàng và cột, làm sao để tìm kiếm một đoạn văn bản trong excel(Đầu ra phải là tham chiếu ô) nhỉ?

Mình đã thử đủ các cách như dùng vòng lặp nhưng thấy khá tốn thời gian. Search thì thấy vba làm đc nhưng mình không biết code. Nhờ mọi người suggest một số tips tài liệu về VBA với ạ!!

Hi Lalaland,

Để tìm hiểu về VBA, bạn có thế tham khảo một số tài liệu của Microsoft, ví dụ như:

Để sử dụng VBA trong akabot, bạn có thể sử dụng activity “Invoke code” để invoke đoạn code VBA của bạn vào akabot
1 trick bạn có thể áp dụng để tạo ra đoạn code VBA cho mình là sử dụng tính năng record macro trong excel:

Chúc bạn thành công!