Extract Data Structure

Em muốn cào dữ liệu hình ảnh của sản phẩm bằng akaBot thì chỉnh config thế nào ạ. Hình ảnh trên là config tên của sản phẩm ạ.

Chào bạn @bedeps2beheo ,

Activity này chỉ extract được link ảnh tương tự như cách bạn extract tên của sản phẩm, có danh sách link ảnh rồi thì bạn tự down nhé. Nếu gặp khó khăn khi lấy link ảnh, bạn có thể cho mình xin link web để bên mình hỗ trợ.

Trân trọng,
akaBot Support Team

Chào bạn @bedeps2beheo

Bạn chọn “Add collumn” sau đó click vào ảnh để thêm cột link ảnh nhé

Trân trọng,
akaBot Support Team

Dùng nhấn vào ảnh thì nó báo lỗi vầy. Link web mình dùng: Bông tai bạc – Juz Style

Hi @bedeps2beheo

Trên Web này bạn dùng config sau nhé:

{
 "Columns": [
  {
   "Name": "Column1",
   "Tag": "a",
   "Attribute": null,
   "ClassName": "",
   "Paths": [
    "div[1]/div[2]/div[1]/h3[1]/a[1]"
   ],
   "Index": 0,
   "ExtractUrl": true,
   "NameUrl": "Url1"
  },
  {
   "Name": "Column2",
   "Tag": "source",
   "Attribute": "srcset",
   "ClassName": "",
   "Paths": [
    "div[1]/div[1]/a[1]/picture[1]/source[1]"
   ],
   "Index": 0,
   "ExtractUrl": false,
   "NameUrl": null
  }
 ],
 "ScopeSelector": "/html[1]/body[1]/div[1]/main[1]/div[1]/div[1]/div[1]/div[1]/div[1]/div[1]/div[2]/div[1]",
 "NextPageSelector": null,
 "MaxNumberResult": 100,
 "ExtractTable": false
}

Trân trọng,
akaBot Support Team