Giới thiệu một số tính nổi trội và hỗ trợ công việc của forum

Chào mọi người ,
Dưới đây là danh sách các tính năng mạnh của forum để viết bài và dùng cho công việc
Các tính năng cơ bản thường dùng:
I. Tạo bài viết mới
image

  • Copy - paste ảnh vào bài viết
    Không cần insert link hoặc upload file , bạn chỉ cần capture screen hoặc image , copy image vào clipboard rồi paste vào bài viết, ảnh sẽ được upload tự động

II. Request - Solved
Khách hàng/ quản lý có thể request , question…
Sau khi staff , member trả lời thì họ có thể approve câu trả lời bằng việc chon “solution” . Sau khi khách hàng chọn solution thì topic tự động closed.

image

III. Navigation bar
image
Có thể truy cập vào vào các trang tài liệu, học tập khác của akaBot

  • Akademy : Hỗ trợ việc học và làm quen với akaBot
  • Documentation: Gồm các tài liệu về các activity, hướng dẫn cài đặt, activate,…
  • Trial Request: Trải nghiệm các phiên bản dùng thử của akaBot : StandaloneNetwork