Hỏi cách chuyển jobject sang jarray

hi anh chị em có 1 case cần như hình cần chuyển sang jarray nhờ a.c xem giúp e ạ
image

bạn có thể khởi tạo 1 biến Jarray bằng control Deserialize Json Array, xong rồi dùng tiếp control Invoke Code để add object trên vào biến array đóimage