Hỏi về cách get file trên Studio

Hello akaBot team,

Em đang làm quen với bộ akaBot. Em đang thử tạo 1 automation để deploy ra Bot.
Cho em hỏi cách nào để gọi 1 file (trong case này là 1 file Excel) vào project để tiến hành các action tiếp theo ạ?

Đồng thời em muốn hỏi tạo automation có cần tạo thêm Directory ngay từ đầu không ạ?

Sorry team vì câu hỏi khá đơn giản. Em không có background IT nên quá trình mày mò khá chậm :smile:

Cảm ơn akaBot team.

Hi @Cao_Viet_Hung
Bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version.
  2. Windows name & version ( Ấn vào Start menu > gõ winver )

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @Cao_Viet_Hung ,

  • Để thao tác với Excel thì bạn dùng các “Excel activities” nhé. Bạn đọc thêm document ở đây để hiểu cách sử dụng Link.
  • Để tạo Directory thì bạn dùng activity “Create Directory”.

Hi @fernandothai,

Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ nghiên cứu thêm.

Thanks team!

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.