Hỏi về cách save screenshot

Dear Team,

Hiện tại mình đang dùng activity take screenshot để capture 1 phần element trên winform app.
Cái activity này output ra image thì có cách nào save cái image này thành file ảnh không vì mình không thấy activity nào đại loại như save image mà chỉ có add/insert vào word/excel.

Thanks and regards.
hainhl1

Bạn check lại ở thư mục core xem :slight_smile:
image

Hiện tại revision mình đang sử dụng là 2.0.1.5 thì đang thấy thế này
image

Liệu có khả năng revision cũ ko. Nếu trường hợp revision cũ thì phải upgrade như thế nào và làm sao mình biết là có revision mới ?

Thank and regards.

Hi @hainhl1
Các version cũ có thể chưa hỗ trợ các activities này .
Akabot vẫn còn đang liên tục cập nhật các version mới , version lastest hiện nay là 2.0.1.7b sẽ hỗ trợ update , download các new activities và nhiều tính năng khác…sẽ publish trong tuần này.

Để lấy version mới nhất, bạn có thể liên hệ lại với người cung cấp akabot , các thông tin cập nhật về sản phẩm sẽ được đưa lên forum này ở mục release !

Ngoài ra từ hôm nay , khi có version mới thì akabot team sẽ gửi email thông báo cho những người dùng hiện thời để nâng cấp.

2 Likes

Thank bạn. Nhờ bạn update luôn trên mục release nhé.
Mình sẽ liên hệ với các bạn support để xin bản mới nhất.

1 Like

Các bạn admin có thể làm file ví dụ về screen short --> save to folder, up lên đc ko ạ?
Thanks

Hi @James,
Bạn thử làm theo workflow này nhé:

  1. Bạn mở Pick element trong Take Screenshot

  2. Ấn Pick Element và chọn ảnh muốn chụp nhé

  3. Ở phần Save Image, click vào File name để điền thử mục save nhé
    VD: “yourfolderpath”+"filename.png"

File example: Savescreenshot.zip (5.4 KB)

Best regards,
akaBot Support team.

2 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.