Hỏi về cách setting máy tính để akaBot khi run có thể chạy ngầm bên dưới

Hi team Akabot!

Bên mình đang dùng vesion 2.0.5.5 để AutomationTest thì gặp vấn đề: Khi akaBot đang run mà mình thu nhỏ cửa sổ đang thao tác của akaBot xuống thanh task bar để làm việc khác, hoặc màn hình bị Lock thì akaBot không hoạt động được.

Nhờ Team Akabot check lại giúp mình có cách setting nào để akaBot có thể run ngầm bên dưới được không.

Mong được giúp đỡ!

Hi @trangnt14 ,

Về phần settings này thì mình có thể chỉnh trên Center → Agent Settings

Còn dưới Studio thì hiện tại chưa có bạn nhé hoặc bạn dùng thêm 1 monitor vật lý và sử dụng thì có thể bypass được nhé

hi @CSD
Hiện bên mình đang chạy agent. và đã setting như bên dưới rồi
Nhưng khi khi mình remote lên máy desktop ở công ty run akabot bằng agent, xong mote sang máy ảo để làm việc thì akabot chết, ko chạy được
Nhờ Team akabot support giúp.

Hi,
Bạn có thể tham khảo các settings cho RDP ở mục 3. Configuration nhé:

@CSD
Bạn có thể gửi cho mình cái links chi tiết để đọc ko ạ
Gửi như này ko biết tìm chổ nào đọc cả :frowning:

Hi @vandtt4

Mình check ở RDP ở mục 3. Configuration nhé:

Chú thích:

  • Resolution Height & Width : Độ phân giải của máy tính bạn
  • Resolution Depth : 32 ( default)
  • Đối với cấu hình này, có thể được sử dụng: máy vật lý“máy ảo” .
  • Khi có yêu cầu chạy một tác vụ từ Center, Agent sẽ sử dụng máy khách RDP để bắt đầu một phiên mới phục vụ người dùng đó.
  • Nếu màn hình hiển thị cảnh báo (Legal Claimer), … và buộc phải cần nhấn nút OK để vào màn hình đăng nhập, vui lòng nhập phần Other => / kb: {Enter}.
  • Nếu mất nhiều thời gian hơn bình thường để bắt đầu một phiên remote, vui lòng định cấu hình thời gian chờ (giây) => / unlock-timeout-sec: 45 . Mặc định: 30 giây
  • Nếu thỉnh thoảng mở khóa không thành công, vui lòng tăng số lần thử lại để giảm tỷ lệ lỗi => / unlock-retries: 3. Mặc định: 2 (lần)

@CSD ơi
Mình setting như trên thì gặp hiện tượng như sau:
Khi run akabot Agent thì

  • Mở excel, đọc file config
  • Mở và kết nối được màn hình đối tượng.
  • Tiếp đó Mở file excel để get tên màn hình đối tượng, sau đó capture lại màn hình đó thì không được.

Nhờ akabot support với ạ.

Hi,
Bạn quay lại video hoặc ảnh gif để team check rõ hơn nhé

Hi team Akabot!
Mình gửi record , nhờ team check giúp
Mình run agent xong tắt VDI , thì tool không chạy dk , báo kết thúc 0/0 file
Record_20211027.zip (677.5 KB)

Mình đang hiểu là bên bạn có hệ thống agent + center. Vậy bạn đã thử cách không remote vào máy có agent, mà cho chạy task từ center chưa? Điều kiện là phần cài đặt agent trên center phải chọn vào setup RDP