Hỏi về lỗi send mail SMTP

Khi em dùng send mail smtp có báo lỗi như ảnh bên dưới
gfhsdbhj.PNG
nhờ team support

Hi @BiBi,

Mình check qua cái error thì liên quan đến security mail của O365 nhé. Mình có thể cấu hình tắt cái SSL đi và test lại

Host: smtp.office365.com
Port: 587
SSL: unchecked
Use default credentials: false

  1. Mình mở email : Bật “Less secure app”
  2. Disable antivirus
  3. Mình chỉnh phần Secure Option thành “StartTls”

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.