Hỏi về phương pháp setting script akabot

Em chào các Anh, Chị!

Em đang học akabot và thực hành với các bước như dưới. Nhưng hiện tại em đang không biết setting akabot theo trình tự nào và cần dùng những activity nào để đi được flow này ạ.

1.Truyền vào path file excel.Đọc file excel get ra thông tin item và giá trị của item( giá trị mong đợi)
2. Mở và load window ( File .exe biên dịch từ C# )
3. Truyền vào path file xaml, lấy giá trị của thuộc tính ( giá trị thực tế)
File xaml là file input của project khi chưa biên dịch thành file exe
4. So sánh giá trị mong đợi và giá trị thực tế
5. Fill kết quả OK/NG vào file excel ở 1
5: Chụp màn hình hiển thị file exe paste vào file test exel ở 1

Nhờ các Anh/Chị support giúp em với ạ.Em cảm ơn nhiều ạ!

Hi @BaoTram ,

Mình đã có làm thử workflow này chưa nhỉ?
Đối với việc đọc và truyền vào path file excel thì mình có thể dùng các thư viện trong Excel như: Excel Application Scope, Read Range,… Các thư viện về excel: LINK

Còn về phần Window, mình có thể dùng activity Open Window ,…

Em cảm ơn anh/chị đã support ạ!
Em có làm thử workflow này mà tại step mở window ( File .exe code WPF biên dịch từ C# ) thì tại step này có thể lấy ra được giá trị của thuộc tính đối với từng object ko ạ.
Ví dụ như: File .exe biên dịch từ C# load lên hình tròn, hình vuông… thì mình có thể setting akabot để lấy được giá trị của thuộc tính hình tròn, hình vuông đó không ạ. : color - value, left- value, top- value, width- value, height- value…

Hi @BaoTram ,

Cho mình hỏi WFP app là do bên đơn vị mình tự phát triển hay của đơn vị khác nhỉ?
Nếu là của bạn tự phát triển thì cần cutomize lại shape theo hướng dẫn: LINK

Trường hợp các shape như circle , rectangle bị seal , không customize được thì đơn giản là tạo 1 user control có support automation (như ví dụ trong đường link) rồi lấy cái control ấy wrap các shape là được.

Còn nếu app là của đơn vị khác phát triển, thì hiện tại mình chưa thấy có cách nào hỗ trợ được từ các thư viện automation nên cần nghiên cứu thêm các giải pháp khác hoặc chia nhỏ requirement ra để tìm cách workaround.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.