Hỏi về thực hiện nhiều công việc song song cùng 1 thời điểm

Hi @CSD
Akabot có activity nào có thể thực hiện thao song song được không nhỉ?
Mình đang muốn thực hiện việc thao tác song song nhiều công việc, công việc nào xong trước thì sẽ đồng thời dừng tất cả công việc còn lại để qua bước kế tiếp.
Thanks team

Hi @TuanNA89 ,

akaBot có Parallel activity để thực hiện thao tác song song.

Bạn thử áp dụng nhé!

Trân trọng,
akaBot Support Team


Mình để như vậy đúng không ạ? debug thì vẫn thấy code chạy theo thứ tự từ trái sang phải, không chạy song song

Hi @TuanNA89,

Đúng rồi, đây là build-in activities của Microsoft bạn nhé.

Trân trọng,
Support akaBot Team