Hỏi về việc chụp hình và so sánh hình

Các anh chị cho em hỏi là hiện tại akaBot có thể chụp hình và so sánh hình đã chụp với hình mong đợi được không ạ.Nếu được thì anh chị có thể cho demo em tham khảo được không ạ. Em cảm ơn ạ.

Hi @BaoTram ,

Hiện tại thì team chưa có activity nào có thể so sánh giữa 2 hình ảnh với nhau. Nhưng team sẽ tiếp nhận feedback từ phía bạn để có thể phát triển được activity như vậy trong tương lai.

Cảm ơn bạn !

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.