Hướng dẫn cách nhận/ hủy nhận email notification

Một số lưu ý về email notification :
1.- Mod , Admin sẽ được nhận hàng ngày ( email tổng hợp )
2 - Mặc định thì khi bị Tag name sẽ được nhận email notification!
3 - Ngoài ra các bạn nhấn vào nút [Normal] sau mục “Bookmark” để tùy chọn các chế độ email notification như bên dưới nhé !
4 - Muốn nhận email notification cho cả 1 cụm category thì xem hình thứ 3

image

Ngoài ra các bạn vào thêm mục Email Notification của Profile để thiết lập thêm 1 số settings

Đăng ký watch toàn bộ forum

Akabot sẽ tự động gửi