How to click multiple items from a drop down in a browser application?

Xin chào mọi người, hiện tại khi em click vào 1 ô input thì nó sẽ hiện thị ra các item ở dropdown bên dưới. Bây giờ tại 1 thời điểm em muốn chọn 1 lần nhiều item hoặc chọn liên tiếp các item thì có cách xử lý nào ko ạ? Em mong mọi người cho em hướng giải quyết ạ.

Chào bạn @dungbui ,

Bạn có thể lựa chọn nhiều item trong một dropdown bằng activity Select Multiple Items của thư viện Native Browser.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin của activity này bên trang Documentation của akaBot: https://docs.akabot.com/bin/view/Activities/Native%20Browser/Activities/Select%20Multiple%20Items%20(NB)/

Trân trọng,
akaBot Support Team