Index was outside the bounds of the array

Chào anh/ chị

Minh đang bị lỗi index was outside the bounds of the array
Vui lòng hỗ trợ giúp ạ
thanks

Chào bạn @hien.nguyenthe ,

Bạn vui lòng gửi thêm file .xaml cho bên mình nhé.

Trân trọng,
akaBot Support Team

Lỗi này do khi get file ko có file nào thỏa mãn điều kiện → index tại 0 ko tồn tại sẽ báo lỗi trên.