[issue] akaBot yêu cầu re-active akaBot studio khi chưa hết 90 ngày

Hi support team,

Em request license trial bản Stand Alone và sử dụng được 2 tháng nhưng studio bắt re-active lại 2 lần.
Khi mới download về thì em active online.

Lần đầu re-active thì phải active offline.
Lần 2 này thì cả online và offline đều không được.

Mong support team giúp em với ạ.

Thanks and Best Regards

1 Like

@sanggait1996, license e đang dùng là license type gì vậy (Standalone hay Network)

1 Like

Hi @sanggait1996,

License của bạn chỉ có thời gian sử dụng 60 days. Hiện tại đã hết hạn sử dụng rồi.
Nên lần cuối activate online/offline đều ko được là đúng bạn nhé!

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.