Không khởi động được Web Center

Dear @CSD
Hiện tại con Web Center của mình đang không vào được, service Tomcat start lên tự động chuyển thành stopping, nhờ team hướng dẫn cách xủ lý giúp mình với ạ.

Bổ sung các file log trong tomcat

Logs.rar (528.8 KB)

Chào bạn,

Bạn cho bên mình xin thêm thông tin chi tiết. Bạn mới cài Center hay bạn nâng cấp Center lên bản mới thì gặp lỗi nhỉ?

Trân trọng,
akaBot Support Team

Lỗi này bên mình đã fix được rồi nha, do bị mất folder jre1.8

1 Like