Không thể Call Agent BOT khi không remote vào Server

Dear Team Support,
Bên mình đang gặp vấn đề khi call BOT ở 1 Agent đang không Remote/ Logon vào.
Cụ thể khi mình remote vào Server cài đặt Agent thì BOT chạy bình thường, tuy nhiên khi không remote thì call BOT sẽ báo lỗi như hình mặc dù trên Center thì Agent đó vẫn đang trong tình trạng ready.
image
Hiện tại Agent đang chạy version 2.0.5.0
Không cần bấm Ctrl alt Del để unlock, chỉ cần nhập password
Windows Server 2019 X64
Logs.zip (72.5 KB)
Logs file.zip (30.6 KB)

Nhờ Team hỗ trợ cách khắc phục

Hi @Ducnh25 ,

Cho mình hỏi Center của bên mình là version bao nhiêu nhỉ? Mình có nhập đúng mật khẩu và machine name của agent không?

Hi Team,
Center bên mình đang dùng bản 2.0.3.0
Password đã đúng, mình chỉ cần remote vào, để màn hình khóa như hình bên dưới, ko cần unlock thì BOT vẫn unlock và chạy đc. Nhưng nếu ko remote vào thì sẽ bị lỗi như trên.

Hi @Ducnh25,

Mình làm theo hướng dẫn của bài viết này nhé: Lỗi không "Could not unlock machine" - #3 by thangvpv

2 Likes

image

Cảm ơn Team, case này mình đã thấy ok rồi. Nhờ Team xem giúp mình lỗi này nhé, hiện tại Chrome mình đã update lên Version mới nhất nên chạy BOT lỗi như hình. Thank

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.