Kích hoạt license trên Studio từ Center

Hi team support,

Mình có license Center có thể kích hoạt 8 agent và 8 studio nhưng khi trên máy khác mình paste key license thì gặp vấn đề như dưới ảnh, nhờ team support. Xin cảm ơn.

image

@trantuan24bk @ductm1 Nhờ 2 anh support user giúp em nhé

Hi @thangvpv,
Trên máy khác bạn cũng phải activate license tương tự như máy trước đó (không thể dùng chung chuỗi AKB License Management trả về)

Hi @ductm1,

Cái license này mình lấy trên center ở vị trí này

image

Hi @thangvpv,
Bạn cho mình thông tin để hỗ trợ trực tiếp nhé(skype, team…)