Lỗi activate license akaBot ENTERPRISE TRIAL

Hi akabot team,
mình có request license akaBot ENTERPRISE TRIAL, hôm nay có setup center theo hướng dẫn, activate thì báo lỗi như bên dưới.
nhờ team giúp đỡ.
image

Hi anh,

Anh có thể thử copy/paste lại license để activate được k? Check xem có thừa chữ hay dấu cách không?

Best regards,
akaBot team.

Hi anh,
Em đã thử copy/paste lại license để activate nhưng vẫn không được,

Hi @tiennguyen,
Cho mình hỏi bạn đang dùng center version bao nhiêu vậy, bạn có thể gửi cho mình license key để mình kiểm tra hoặc gửi cho mình chuỗi mà bạn dùng để activate.
bạn inbox cho ductm1 nhé

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.