Lỗi activate license akaBot STANDARD TRIAL

Hi akabot team,
mình có request license akaBot STANDARD TRIAL activate akaBot Studio thì báo lỗi như bên dưới.
nhờ team giúp đỡ.
image

2 Likes

Hi anh,
Cho em hỏi mạng nhà mình có dùng proxy hay không? Nếu có thì anh có thể điền thêm ở phần Network Options ạ hoặc anh có thể thử gõ vào trong License Server là: https://aegis.akabot.io/. Mong nhận phản hồi sớm từ anh.

Best regards,
akaBot team

4 Likes

Đúng là do proxy, mình đã set proxy trong network options và đã activate được rồi. Thanks @QuangNM29 nhiều.

3 Likes

Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của akaBot. Nếu như gặp bạn bất cứ vấn đề gì, xin đừng do dự và hãy liên hệ ngay đến team akaBot để được sự hỗ trợ tốt nhất.

Best regards,
akaBot Support team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.