Lỗi akabot studio trên version 1.0.1.18

Khi click vào btn Run thì xuất hiện bug này nhờ mọi người support

Logs:
Logs_1.zip (170.6 KB) Logs.zip (21.7 KB)

Hi anh @luatnv1
Anh có thể cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version.
  2. Windows name & version ( Ấn vào Start menu > gõ winver )
  3. Các account chính và phụ là Administrator hay Standard user?
  4. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
akaBot Support team.

1 ![2|536x472]

2

Hi anh @luatnv1,
Cảm ơn anh đã gửi thêm thông tin, phiền anh upload file log nữa nhé. Để cho team có thể tìm được nguyên nhân 1 cách nhanh nhất ạ.

Anh làm theo hướng dẫn sau :

  • Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
akaBot Support team.

Mình không thể upload được folder log này lên bạn nào có thể upload ping mình để mình gủi qua mail .
Nhờ các bạn upload giúp

Anh đợi em tí nhé, để team em upload hộ anh

Best regards,
akaBot Support team.

Hi anh Luật,

Với lỗi này, anh xóa giúp em file RobotAgent.config ở thư mục C:\ProgramData\akaBot rồi chạy lại nhé ạ

Best regards,
LinhLT18

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.