Lỗi đọc file excel sử dụng Excel Application Scope

Dear Team,
Hiện mình đang gặp lỗi trên Agent, khi đọc file excel định dạng .xls dùng activities Excel Application Scope thì nó hiện lên bắt nhập tài khoản office để mở file, nhập thông tin tài khoản xong bot mới tiếp tục chạy. Trong khi đó mình đã đăng nhập tài khoản đăng nhập vào bộ office ở máy rồi.

image

Mình gửi thêm thông tin :

  • Studio : 2.0.1.4
  • Center : 2.0.1.2
  • Agent : 2.0.1.4

Thanks Team.

Hi @Toan,
Phiền mình upload hoặc screenshot workflow để team check kĩ hơn nhé, cảm ơn @Toan
Mình test thử 1 file excel mới trên Desktop xem có được không?

Mình gửi thông tin ạ

Mình zip và upload cả workflow lên để team check lại cho dễ nhé. Và test thử 1 file excel mới trên Desktop xem có được không? Theo như mình check, khả năng là bạn đã sign in 2 tài khoản khác nhau nên nó không đồng bộ.

@Toan check lại xem tài khoản sign in vào Office có giống với tài khoảng sign in trên OneDrive không nhé

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.