Lỗi khi cài đặt akaBot Center

Hi akaBot Team,
Hiện tại khi cài đặt akaBot Center trên môi trường của KH, em gặp phải vấn đề như sau:

  • Em tiến hành cài đặt bình thường theo hướng dẫn ở https://akabot.com/wp-content/uploads/guide/en/network%20installation%20guideline.pdf,
  • Đến mục III. INSTALL AKABOT CENTER, phần E. AKABOT CENTER
    >Step 4: Update credentials information thay đổi 2 files : “application-prod.yml” and “application-dev.yml” thành công; Step 5 Stop sau đó Start apache Tomcat thành công.
    >Sau đó đến Step 6: Verify the result, khi duyệt đến URL http://localhost:8080/#/ thì không truy cập vào được giao diện login akaBot Center như trong hướng dẫn, thay vào đó là màn hình 404 như hình dưới. Thử truy cập từ PC khác đến IP máy đích, ...:8080 cũng ra kết quả tương tự.
  • Việc cài đặt tiến hành qua remote desktop connection, máy cài đặt là VMWare, có kết nối vào mạng nội bộ của KH và không có kết nối Internet.

Edit #1:
Em thử revert lại thay đổi ở 2 files “application-prod.yml” and “application-dev.yml” (trong mục datasource, sửa IP máy cài đặt về lại thành localhost) thì đã truy cập được giao diện akaBot Center, tuy nhiên nhập username - password mặc định vào không login được

@nhothuy @Le_Linh nhờ 2 anh support giúp em nhé ạ.

@nghiabt4

  1. Zip cho anh thư mục TOMCAT_HOME\logs\center
  2. Nếu sang KH call và share được thì bọn anh sẽ support luôn.