Lỗi khi không open được agent

Hi team,
em có lỗi khi mở agen thì báo lỗi
image
nhờ anh chị cho em cách khắc phục ạ,
thanks all

Hi @tuanth9 ,

Bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version
  2. Zip và gửi folder logs:
  • C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\logs\center
  • C:\ProgramData\akaBot\Logs
  • C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
akaBot Support team.

Em xin cung cấp thông tin ạ:
ver:v1.0.1.18
center.zip (3.7 MB) Logs_ProgramData.zip (2.4 MB)
Logs_user.zip (8.2 MB)
thanks all

Hi @tuanth9,
Cảm ơn @tuanth9 đã gửi file log và đã thấy lỗi ở user settings. Hiện tại, team vẫn đang điều tra thêm và sẽ phản hồi sớm nhất. Có thể sẽ phải upgrade phiên bản nếu cần thiết.

Hi @tuanth9,

Cảm ơn về sự chờ đợi của bạn. Lỗi này là do file setting nhé, mình làm theo hướng dẫn sau:

  1. Stop akaBot service
  2. Xóa file settings.json ở đây: C:\Users\ (username)\AppData\Local\akaBot\settings.json
  3. Start lại akaBot service

Note: Lỗi này đã được fix hoàn toàn ở các version sau rồi nhé nên mình có thể cân nhắc upgrade lên bản mới.

dạ vâng em cám ơn mình đã support ạ

Hi @tuanth9 ,

Cảm ơn @tuanth9 đã tin tưởng và gửi câu hỏi lên forum nhé. Nếu gặp bất cứ khó khăn gì thì hãy liên hệ đến team nhé. Chúc bạn 1 ngày làm việc tốt lành !

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.