Lỗi khi không start theo lịch akaCenter

khi có 1 con bot chạy thì những con con lại k start dc theo lịch

Hi @tuanth9
Bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version ( Studio + Center )
  2. Zip và gửi folder logs: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\logs\center

hi team,

  1. ver studio+center :1.0.1.18
    center.zip (5.0 MB)
    thanks team ạ!!

Hi @tuanth9,
Hiện nay mình đang chạy bot theo lập lịch kiểu gì nhỉ ( theo phút, giờ,…). Nếu được thì phiền bạn mô tả kĩ thêm cho mình về kịch bản.

bên e đang làm theo kiểu này ạ
image

Hi @tuanth9,
Team đã check file lỗi của bạn và nhận thấy ứng dụng mất kết nối với database rất nhiều. Nhận thấy rằng Center của bản cũng đang ở phiên bản thấp nên việc hiệu năng không ổn định là khó tránh khỏi. Vậy @tuanth9 update Center lên bản mới nhất để sửa lỗi này nhé, team cũng đã thử chạy lập lịch của bạn ở bản mới nhất và không có lỗi gì.

Về việc upgrade Center, thì mình nên backup data theo hướng dẫn : Upgrade Center

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.