Lỗi khi sử dụng activities domain scope

Dear team,
Em đang có một lỗi khi sử dụng activities domain scope trong akastudio,
image
Lỗi như sau ạ:
image
Nhờ các anh chị hổ trợ e với ạ
thanks all

Hi @tuanth9 ,

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Hiện tại, team vẫn đang trong quá trình điều tra và sẽ có phản hồi sớm lại cho bạn

Hi @tuanth9 ,

Ở phần này, mình đổi tên Group xem có được không nhé? Đổi thành grp hoặc userGroup chẳng hạn. Nếu không được thì bạn thử invoke như hình xong in ra cái msg ra nhé

dear team ,
nó hiện thông báo như sau ạ:


thanks all

1 Like

Hi @tuanth9 ,

Trên message box có thông báo về thông tin bị sai trong domain ở Domain Scope nên bạn check lại xem phần đó xem nhé. Message này là do domain trả lại

hi team,
vậy khi dùng domain scope này thì cần có những điều kiện nào giữa 2 server chứa robot với server để add user vào ạ

thanks all

Khi dùng Domain Scope này, thì bạn chỉ cần có “Quyền” và trong " Domain". Nếu như không ở trong domain thì bạn phải điền cả domain, cả usrrname & password vào cái domain scope

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.

hiện tại bên e có đủ tất cả các yêu cầu như trên mà vẫn k add dc nhờ team xem giúp ạ

1 Like

Bạn có sử dụng workaround qua đường link này nhé: LINK

Hi,

Phiền bạn thử invoke giống như trong hình này giúp team nha: