Lỗi không thể publish lên center

Hi Đội phát triển Akabot
Hiện tại tôi publish lên center thì bị lỗi như thế này
image .
Loại lổi aggregate exception.
Nhờ đội phát triển support

Hi @NguyenTC7,
Bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version.
  2. Zip và gửi workflow lên cho team check nhé

Vâng, môi trường mình akabot image
và windows 10 64 bit

Workflow lúc trước đã từng publish rồi, giờ move sang máy khác, thì gặp lỗi.

Bạn check xem file package của bạn đã unblock trong lúc chuyển sang máy khác bạn nhé.
Mong nhận được phản hồi sớm từ bạn.

Unblock như sau nhé:

  • Chuột phải => properties => chọn Unblock
    image

image Mình đã unblock workflow rồi, nhưng vẫn ko publish được ạ.

Hi @NguyenTC7,
Hiện team vẫn đang trong quá trình điều tra về lỗi này, team sẽ phản hồi ngay khi có phương án.
Trong khi đó mình thử upload tạm qua Center như sau nhé:

Mình xin gửi workflow của bot đang cần publish RPA.FQC.BOT2.CREATEREPORT.1.0.12723.39135.zip (6.2 MB)

Hiện tại thì mình vẫn publish được lên center nhé. Do đó @NguyenTC7 có thể publish theo cách như mình ở trên hoặc upgrade lên version mới

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.