Lỗi tạo DataTable

Xin chào mọi người, mình đang gặp lỗi khi khởi tạo một dataTable, mong mọi người giúp đỡ ạ!

dataTable = new DataTable()
"datatable is ambiguous imported from the namespace 'microsoft.office.interop.excel "

Dear Dũng, hãy edit thành dataTable = New System.Data.DataTable() để xác định chính xác data trên thuộc namespace nào

1 Like

Dạ em cảm ơn anh. Em sửa được rồi ạ!