Làm sao để thao tác với một browser (chrome) đã bật

Sao khi em thao tác với một nút trên app thì nó mở ra 1 tab chrome. Làm sao để attach đến tab chrome đó ạ?