Nhờ Support deactive license

Dear Team,

Trước đây máy mình có cài 1 license Studio, sau đó thì máy bị format hết data nên không thể deactive license trên máy cũ để chuyển sang cài trên máy mới được. Nhờ team hỗ trợ deactive license cũ giúp.

Thanks
VuN2

Hi bạn Vũ,

Bạn vui lòng gửi thông tin license để mình check lại với bên licenses nhé.
Bạn có thể email thông tin license và yêu cầu của bạn và gửi về hòm thư [email protected].

Thanks,
Akabot Support team

Nhờ team support giúp nhé
Nhờ hỗ trợ Deactive Studio – akaBot