Save outlook attachements

Em thấy trong akaBot có save outlook attachements

Giờ em muốn save file từ gmail thì nên làm thế nào ạ ?

VD em chỉ muốn một tệp excel từ gmail nếu thư có chứa một hoặc nhiều tệp đính kèm như tệp excel, tệp docx hoặc tệp hình ảnh như trong ảnh ạ.

Chào bạn @HoaLe ,

Để save attachments từ Gmail bạn dùng activity Save Mail Attachments nhé:
image

Ngoài ra, để get mail bạn có thể dùng Get POP3 Mail Messages hoặc Get IMAP Mail Messages.

Bạn tham khảo thêm về các activity này ở đây nhé:

  1. Get POP3 Mail Messages: https://docs.akabot.com/bin/view/Activities/Mail%20Activities/Activities/Get%20POP3%20Mail%20Messages/
  2. Get IMAP Mail Messages: https://docs.akabot.com/bin/view/Activities/Mail%20Activities/Activities/Get%20IMAP%20Mail%20Messages/
  3. Save Mail Attachments: https://docs.akabot.com/bin/view/Activities/Mail%20Activities/Activities/Save%20Mail%20Attachments/

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like