Select Multiple Items

Chào mọi người cho em hỏi hiện tại em đang sử dụng akabot để tự động hóa một số quy trình thao tác trên web công ty, làm sao để chọn một lần nhiều item từ dropdown list trong akaBot studio ạ?
Em cảm ơn ạ

Chào bạn @HoaLe,

Bạn có thể lựa chọn nhiều item trong một dropdown bằng activity Select Multiple Items của thư viện Native Browser.

Trong Input properties,

  • Select Type: Bạn chọn Value
  • Select Values (String), bạn điền String Array với các value đã inspect ở trên dropdown list bên web công ty nhé.
  • Selector sẽ tự động điền khi bạn bấm “Pick target element”, chính là phần dropdown list.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin của activity này bên trang Documentation của akaBot: https://docs.akabot.com/bin/view/Activities/Native%20Browser/Activities/Select%20Multiple%20Items%20(NB)/

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like