Send Mail với SMTP bị lỗi

Hi Anh/Chị,

Hiện tại em đang phát triển bot với tác vụ chính là send mail. em đã dùng SMTP để gửi mail nhưng với số lượng lớn 23k mail thì em gặp lỗi bên dưới:
“4.4.2 Message submission rate for this client has exceeded the configured limit”
Nhờ anh chị support em cách giải quyết (Setup môi trường,…) để trong một ngày em có thể gửi được số lượng mail lớn và không bị lỗi ạ

Xin chào @XuanNH2 ,

Bạn có thể xem limit bằng cách chạy command sau: Get-receiveconnector | ft Name, messageratelimit

Để set limit, bạn chạy command: Get-receiveconnector -Identity | Set-receiveconnector -messageratelimit unlimited

Ngoài ra bạn có thể tham khảo 2 bài viết trong Technet forum:

  1. Exchange user send mail error 421 4.4.2 Message submission rate for this client has exceeded the configured limit
  2. message submission rate for this client has exceeded the configured limit

Trân trọng,
akaBot Support Team