Support Agent AkaBot v1.7

Em vào agent v1.7 thì bị lỗi như sau
Em đã restart service. Thử cả gỡ ra cài lại akaBot v1.7 nhưng đều không được

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến forum. Mong bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

 1. akaBot Platform version
 2. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
akaBot Support team.

 1. akaBot Platform version
  version 1.0.1.18
 2. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs
  log.zip - Google ドライブ

Hi @nguyen_viet,
Cảm ơn về file log nhé, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 1. Stop agent service (akaBotSvc)
 2. Kill hết tiến trình BotService.exe
 3. Start lại agent service và đợi vài giây rồi mới mở agent lên

Nếu không được nữa thì phải cài platform latest version @nguyen_viet nhé

Best regards,
akaBot Support team.